1º- Ezgaitasunaren arloan indarrean dagoen araudiari buruzko aholkularitza eta informazioa.

2ª.- Gaixotasun mentala duten pertsonentzako lanpostuak sortzea kide diren erakundeek garatutako zerbitzuen bitartez. Jarduerak hauexek dira:

Etxe-aldaketen eta garraioen zerbitzua
Hiri hondakin solidoen, tamaina handikoen eta ehun-gaien kudeaketa
Berreskuratzea, berrerabiltzea eta birziklatzea
Salmenta zuzena
Garbiketa

3ª.- Gaixotasun mentala duten pertsonentzako lanpostuak sortzea zerbitzu berrien bitartez, Parke Zientifikoan eta Teknologikoaren inguruan, Innovaleko kide diren erakundeek aurretik esperientziaren bat izandako zerbitzuak, alegia:


Banaketa

Nekazaritza ekologikoa
Mugikortasun-zerbitzuak (bizikletak)

4ª.- Gaixotasun mentala duten pertsonentzako lanpostuak sortzea Parkearen inguruan antzeman ez diren “negozio-nitxo” berrien edo enplegurako aukeren bitartez.

5ª.- Jarraipena eta laguntza soziosanitarioa:
Innovalen barruan lan egiten duen gaixotasun mentala duen pertsonari laguntzea bere bizitzako arlo guztietan, bere laguntza-sarearekiko lana bultzatuz: familia, aisialdia, etxebizitza, eskubideak, etab

 
Intranet · Login · Webmaster