1ª.- Estigmaren aurkako ekintzak:

Gizartea sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak gaixotasun mentala duten pertsonek jasaten duten egoera diskriminatzaileari eta estigmari buruz.

2º.- Gaixotasun mentala duten pertsonek lan egiteko duten gaitasunak bultzatu eta zabaldu.

3º.- Sozialki erantzuleak diren enpresak bultzatu eta lagundu.

4º.- Lanpostuak  sortu edo betetzeko informazioa eta orientabidea enpresei.

 
Intranet · Login · Webmaster